Teoriaa ja taulukoita

Tässä artikkelissa seuraavat aiheet:

Tetriksen pisteytys
Tasojen rivimäärät
Teoreettiset maksimipistemäärät
Tasojen nopeudet


Tetriksen pisteytys

NES Tetriksessä saa pisteitä sen mukaan mitä tasoa pelataan ja sorrutetaanko 1, 2 vai 3 riviä vai kokonainen tetris (4 riviä).

Huomaa, että on valtava ero yhden rivin ja tetriksen sorruttamisella – tetriksestä saa 30 kertaa enemmän pisteitä kuin yhden rivin sorruttamisesta! Kolmen rivin sorrutuksesta saa 7,5 kertaa ja kahden rivin sorrutuksesta 2,5 kertaa yhden rivin sorrutuksen pisteet. Toisin sanoen, tetriksen sorrutuksessa yhden rivin arvo on 7,5 kertainen, kolmen rivin sorrutuksessa 2,5 kertainen ja kahden rivin sorrutuksessa 1,25 kertainen yhden rivin sorrutukseen nähden. Myös pelattava taso vaikuttaa oleellisesti pisteiden määrään. Tasolla 18 saat 19 kertaisen määrän pisteitä verrattuna tasoon 0.

EXTRA-pisteet

Lisäksi saat muutamia extra-pisteitä kun painat ALAS-näppäimellä palikat alas. Jokainen ruutu, jonka palikka putoaa ALAS-näppäimellä, tuottaa yhden extra-pisteen. Jos pudotat palikkaa 10 ruutua ALAS-näppäimellä, saat 10 extra-pistettä. Tämä pätee jokaiselle palikalle riippumatta siitä millä tasolla pelataan tai sorrutetaanko sillä rivejä.

Pelissä on kuitenkin bugi, jonka vuoksi on mahdollista saada korkeintaan 15 extra-pistettä yhdellä palikalla; 15 pisteen jälkeen extra-pistelaskuri palaa arvoon 10. Eli jos pudotat palikkaa 19 ruutua, 16. ruudun kohdalla laskuri hyppää takaisin arvoon 10. Jäljelle jäävistä ruuduista 17, 18 ja 19 saa silti jokaisesta yhden lisäpisteen, joten pisteitä saa tällöin 13.

Extra-pisteiden määrä on joka tapauksessa suhteellisen pieni sorrutuspisteiden määrään, joten etenkin satojen tuhansien pistesaldoissa extra-pisteitä ei kannata erikseen alkaa metsästää. Huomaa myös, että ALAS-näppäimellä pudotettu palikka liikkuu ½ G:n nopeudella, eli samaa vauhtia kuin 16-18 tasoilla – niillä tasoilla ALAS-näppäimen painaminen ei enää lisää palikan nopeutta.

Taso 1 rivi 2 riviä 3 riviä tetris
0 40 100 300 1200
1 80 200 600 2400
2 120 300 900 3600
3 160 400 1200 4800
4 200 500 1500 6000
5 240 600 1800 7200
6 280 700 2100 8400
7 320 800 2400 9600
8 360 900 2700 10800
9 400 1000 3000 12000
10 440 1100 3300 13200
11 480 1200 3600 14400
12 520 1300 3900 15600
13 560 1400 4200 16800
14 600 1500 4500 18000
15 640 1600 4800 19200
16 680 1700 5100 20400
17 720 1800 5400 21600
18 760 1900 5700 22800
19 800 2000 6000 24000

HUOM: Jos sorrutuksen (2-4 riviä) aikana vaihtuu taso, pelaaja saa sorrutuksesta pisteet ylemmän tason mukaan. Jos esimerkiksi tasolla 0 on jo sorrutettu 8 riviä, ja pelaaja sorruttaa seuraavaksi tetriksen, saa hän tetriksestä pisteet tason 1 pisteytyksen mukaan (koska taso vaihtuu 10 rivin kohdalla). Tällöin tason 0 kaksi viimeistä riviä ovat muuttuneet hieman arvokkaammiksi.


Tasojen rivimäärät

Tasojen rivimäärät vaikuttavat Tetris-pelin pituuteen. Jos ajatellaan, että peli päättyy tasoon 19 (“tapporuutu”), on merkitystä sillä tuleeko taso 19 vastaan 190 vai 130 sorrutetun rivin jälkeen.

Jos Tetriksen aloittaa tasolta 0, taso vaihtuu ylemmäksi jokaisen 10 rivin jälkeen. Jos pelin aloittaa joltain ylemmältä tasolta, ei rivimäärä ole välttämättä aivan yksiselitteinen. Tasoilta 0-9 aloittaessa seuraavalle tasolle pääsee kaavalla “(Aloitustaso+1)*10” riviä. Esim. tasolta 4 aloittaessa pitää pelata 50 riviä tasoa 4, että pääsee tasolle 5 ja siitä eteenpäin aina 10 rivin välein. Tasoilta 10-18 aloittaessa rivimäärissä ei ole selkeää lineaarista kaavaa. Katso oheisesta taulukosta ensimmäiseen tasovaihtoon ja tasolle 19 asti pääsemiseen vaadittavat rivimäärät.

Taso Rivimäärä seuraavalle tasolle Rivimäärä tasolle 19 Taso Rivimäärä seuraavalle tasolle Rivimäärä tasolle 19
0 10 190 10 100 180
1 20 190 11 100 170
2 30 190 12 100 160
3 40 190 13 100 150
4 50 190 14 100 140
5 60 190 15 100 130
6 70 190 16 110 130
7 80 190 17 120 130
8 90 190 18 130 130
9 100 190 19 140 0

Teoreettiset huippupisteet

Tasojen epälineaariset rivimäärät aiheuttavat sen, että eri tasoilta aloittaessa teoreettiset huippupisteet noudattavat epälineaarista järjestystä. Maksimipisteitä metsästäessä peli kannattaa ensisijaisesti aloittaa tasolta 18, mutta saattaa olla yllättävä tieto, että seuraavaksi eniten pisteitä on mahdollista saada aloittamalla tasolta 9.

Oheisten taulukoiden max. pistemäärät on laskettu siten, että jokaisella tasolla sorrutetaan ainoastaan tetriksiä, ja aina kun sorrutus osuu tasonvaihtoon, tetriksestä saadaan ylemmän tason pistemäärä. Pelin oletetaan päättyvän tasoon 19, jossa ei enää lisäpisteitä (tetriksiä) saavuteta. Oikeanpuolimmaisessa taulukkolistauksessa tasot on järjestetty max. pistemäärien mukaan ja Ero-sarakkeeseen on laskettu teoreettisten maksimipisteiden välinen erotus edeltävään tasoon nähden. Esimerkiksi tasojen 18 ja 9 maksimipisteiden välinen erotus on 33600 pistettä, mikä on siinä määrin merkittävä ero, että peli kannattaa aloittaa tasolta 18, jos taitoa riittää. Tasojen 9 ja 17 ero on vain 2400 pistettä, joten pisteiden valossa voisi olettaa, ettei ole suurta merkitystä kummalta tasolta aloittaa. Kuitenkin aloittaminen tasolta 17 on hölmöä, koska tasolta 18 aloittaessa pelin nopeus on sama, taso 19 tulee vastaan yhtä nopeasti ja pisteitä kertyy enemmän.

Pelin tullessa tutuksi, kannattaa mahdollisimman nopeasti siirtyä aloittamaan pelit tasolta 9. Taitojen karttuessa kannattaa harjoitella aloitusta vieläkin nopeammilta tasoilta. Harjoittelun kannalta edullisimmat aloitustasot ovat 9, 11, 13 ja 18. Näiltä tasoilta aloittaessa peli on aina hiukan edellistä nopeampi ja ennätyksien rikkominen todennäköisintä.

Taso Max. pisteet Taso Max. pisteet Taso Ero
0 588000 10 704400 18
1 590400 11 710400 9 33600
2 596400 12 688800 17 2400
3 604800 13 688800 11 7200
4 616800 14 661200 10 6000
5 631200 15 655200 8 10800
6 649200 16 685200 12 ja 13 4800
7 669600 17 717600 16 3600
8 693600 18 753600 7 15600
9 720000 19 840000* 14 8400
15 6000
6-0 Useita

* Tasolla 19 pitkään jatkuva peräkkäisten tetriksien tekeminen on käytännössä täysin mahdotonta, joten yo. lukema on vain kuriositeettina. Yleensäkin täydellisen pelin pelaaminen, eli pelkkien tetriksien tekeminen millä tahansa tasolla, on tietysti melko vaikeaa. Useimmiten onkin pelin kannalta hyödyllisempää tehdä välillä muutamia yksittäisten rivien sorrutuksia (“polttoja”), vaikka se katkaisisi pitkän tetris-putken.


Tasojen nopeudet

Yksi Tetriksen tunnusomaisimpia piirteitä on palikoiden putoamisnopeuden kasvu sitä mukaa kun pelattava taso nousee. Pääsääntö on toki se, että seuraavalla tasolla nopeus on hieman edellistä suurempi, mutta aina näin ei kuitenkaan ole. Saattaa olla hyvinkin yllättävä tieto, että NES Tetriksen tasoilla 10-12 on sama nopeus. Samoin myös tasot 13-15 ja edelleen 16-18 ovat samannopeuksisia. Pelatessa voi tietysti tuntua siltä, että nopeus kasvaa (tai jopa laskee!) AINA tason vaihduttua.

NES Tetriksen palikoiden putoamisnopeus noudattaa vanhojen kuvaputki-TV-standardien ruudunpäivitysnopeutta, mikä Eurooppalaisissa (PAL-standardi) TV:issä on 50,0070 kuvaa sekunnissa. Palikat eivät voi liikkua nopeampaa kuin ruudunpäivitysnopeus, josta käytännössä seuraa se, että putoamisnopeudellakin on rajansa, ns. 1G-nopeus. PAL-Tetriksessä 1G-nopeus saavutetaan tasolla 19, jonka jälkeen kaikki ylemmät tasot ovat samannopeuksisia. Amerikkalaisessa (NTSC-standardi) NES Tetriksessä vastaava ruudunpäivitysnopeus on 60,0988 kuvaa sekunnissa ja 1G-nopeus tulee vastaan vasta tasolla 29.

Oheiseen taulukkoon on kerätty tasojen G-lukemat (G/x, eli esim. tasolla 0 nopeus on yksi 36-osa G:tä ja tasolla 16-18 nopeus on puoli-G), palikan putoamisnopeudet sekunneissa ylhäältä alas (20 ruutua) ja ruudusta toiseen (1 ruutu) sekä nopeuden muutos prosentteina edelliseen tasoon nähden.

Taso G/x 20 ruutua/s 1 ruutu/s Muutos-%
0 36 14,4 0,72
1 32 12,8 0,64 12,5
2 29 11,6 0,58 10,3
3 25 10,0 0,50 16,0
4 22 8,8 0,44 13,6
5 18 7,2 0,36 22,2
6 15 6,0 0,30 20,0
7 11 4,4 0,22 36,4
8 7 2,8 0,14 57,1
9 5 2,0 0,10 40,0
10-12 4 1,6 0,08 25,0
13-15 3 1,2 0,06 33,3
16-18 2 0,8 0,04 50,0
19+ 1 0,4 0,02 100,0

Huomioita taulukosta: tasolla 0 pelaajalla on melkein 14,5 sekuntia aikaa miettiä mihin ensimmäiset palikat asettaa, kun taas tasosta 16 alkaen aikaa on alle sekunti, ja tasosta 19 alkaen alle puoli sekuntia. Muutosprosenteista pystytään näkemään, että pahimmat tasonvaihdot tapahtuvat 15-16 tasojen (50 %) ja 18-19 tasojen (100 %) välillä. Myös vaihto 7-8 tasojen (57,8 %) välillä on merkittävä. G-lukemista voisi myös laskea esim. sellaisia tietoja, että 19 taso on 36 kertaa nopeampi kuin 0 taso, tai että 9 taso on 7,2 kertaa nopeampi kuin 0 taso jne.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s